Fortrydelsesformular

FORTRYDELSESFORMULAR

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:

Acess.dk

rødkløvervej 11

7400 herning

E-mail: Acessdk@gmail.com

– Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med

min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

– Bestilt den ______________________________________________________

– Ordrenummer ______________________________________________________

– Bestilt af (navn) ______________________________________________________

– Bestillers adresse ______________________________________________________

– Bestillers underskrift ______________________________________________________